за музей ботевград

"Това не е музей. Това не е място на артефакти; това е място на идеи"
– Джийни Канке

Музейното дело в Ботевградска община има дълбоки корени и богата традиция.

Първите прояви на интерес към историческото развитие на района са свързвани с дейността на свещеник Георги Попдимитров от с. Скравена. Миналото и старините в Ботевградско проучва и големият български фолклорист и диалектолог Георги Попиванов, родом от с.Трудовец, общ. Ботевград.
Първата музейна сбирка се урежда през 1937г., по инициатива на Асен Стефанов – директор на гимназията в града.
През 1950 г., обогатена и разширена, тя е преместена в Народно читалище „Христо Ботев 1884“, където пръв нещатен уредник дълги години е местният краевед Ташко Нинов.
Две години по-късно сбирката е обявена за държавен музей, като за нуждите му е предоставена сградата на бившия хотел-кафене „Бристол“.
Музейните експонати са изложени във фоайето на читалището до 1955г.
На 24 май 1959г. в приспособена за целта сграда, събраната колекция е преместена и се поставя началото на Общ Народен музей-Ботевград, който през 1962г. се трансформира в Музей на работническото движение.
През 1970г. след откриването на втора експозиция /етнография/, музея се разраства в хронологичен аспект и се обособява като Градски исторически музей. Поради реконструкция на града, сградата е съборена, а музея временно остава само на кабинетна работа, без експозиционна площ. До настаняването му в нова сграда, броят на движимите културни ценности и художествените произведения стремглаво нараства и към онзи момент наброява над 10 000 вещи от различни хронологически периоди.
През 1985г. е уредена първата изложба от художествения фонд на музея, която поставя началото на галерийната дейност на музейните специалисти.
На 24.05.2011г. след реновиране на сградата на бившата съдебната палата по проект на арх. Весела Маркова, се открива Исторически музей-Ботевград, като първоначално съвместява и функцията на Туристически информационен център в града.
През 2020г. към Исторически музей-Ботевград, се приспособява арт пространство на открито, зад сградата на музея, носещо името “Лекториум”, чието композиционно решение години наред спомага за обмен на различни културни и социални послания и реализирането на събития с образователен и благотворителен характер. Дейността на Туристически информационен център към музея се редуцира през 2021г. поради отпаднала нужда, а информационния отдел поема грижата по представяне и популяризиране на недвижимите обекти на културното ни наследство от национален характер: “Часовникова кула” Ботевград и Антична и Средновековна крепост “Боженишки Урвич” с. Боженица, община Ботевград, както и филиалът на музея “Килийно училище” с. Боженица, община Ботевград.


Музеят има

експоната
0
основен фонд
0
научно-спомагателен фонд
0

Дейности:

  • научно-изследователска – по издирване, изследване и интерпретиране на аналитичен материал, свързан с културно-историческото наследство на Община Ботевград, провеждане на археологичски проучвания;
  • събирателска – фондовете на музея са комплектовани от над 20000 оригинални фондови еденици в това число: археологически артефакти, вещи, документи, фотографии, старопечатна литература, въоръжение и снаряжение, нумизматични и хералдически движими културни ценности и художествени произведения;
  • експозиционна – базирана на движими културни ценности, подредени в тематични изложбени зали с постоянен характер, разположени на три нива, хронологически проследяващи развитието на района от Епохата на Неолита до наши дни;
  • образователно-възпитателна – работа с държавните образователни институции и частни школи на територията на общината по различни образователни програми, насочени към формиране, развитие и затвърждаване на устойчиво отношение към културните институции, както и представяне и популяризиране, по един неформален начин, културното наследство на района;
  • популяризаторска дейност – създаване на мобилни изложби, информационни беседи и организиране на разнообразни събития и работа с публики;
  • културен партньор – успешно се включва се в реализирането на мероприятия от културния календар на Република България и Община Ботевград, съвместно с всички културни и образователни институции, създавайки мрежа от успешни партньорства с музеите от близките населени места, работейки в полза на обществото, неговото духовно обогатяване и опознаване на различните култури и нрави;

Нещо интересно

През 2020г. към Исторически музей-Ботевград, се приспособява арт пространство на открито, зад сградата на музея, носещо името “Лекториум”, чието композиционно решение години наред спомага за обмен на различни културни и социални послания и реализирането на събития с образователен и благотворителен характер. Особен интерес у подрастващите посетители предизвикват скулптурните изображения, които са ситуирани в това пространство и представляват модернистично стилизирани 3D пластични творби на някои от експонатите в музейните експозиции, които след нейния обход те трябва да разпознаят и дефинират. Така срещата с историята е забавна и запомняща се.

и Още

През 2023г., Отдел “Образователни програми” към Исторически музей-Ботевград, постави началото на успешна инициатива, свързана с популяризирането на местната история и съвременните новаторски практики в региона, в областта на екологичното земеделие. Дейностите с многобройни групи деца на възраст от 5 до 18 годишна възраст от София и областта се провеждат на територията на музея и екологичните градини на фирма “Яблена натура и Партнърс ООД” с. Радотина, общ. Ботевград. Под формата на интересни образователни игри, интерактивни лекции децата се запознават по атрактивен начин с разнообразните артефакти изложени в музея. Така, тези срещи се превръщат в емоционални и полезни преживявания както за децата, така и за нашите служители и експерти.

Музейните специалисти, успешно реализират проекти и развиват дейностите си, разпределени в няколко специализирани отдела:
Отдел “Фондове”;
Отдел “Експозиционен”;
Отдел “Образователни програми”;
Отдел “Административно-информационен”;
Отдел “Научен”;
Лекториум /Музей на открито/;
Филиал “Килийно училище” с. Боженица, общ. Ботевград;

Отчети:

Запазете обиколко на музея и беседа!