интересно

За един ден в Ботевград може да видите:

Исторически Музей Ботевград

Организационното начало на музейното дело в Ботевград поставя Асен Стефанов, директор на местната гимназия, през учебната 1936/37 г. С помощта на учители, ученици и родители са събрани много документални, веществени и етнографски материали. Те са подредени в една от класните стаи, а сбирката е открита на 24.05.1937 г.

Часовникова кула

Подарете си незабравимо неделно приключение, като се изкачите на най-високата Възрожденска Часовникова кула в България.

Килийно училище село Боженица

Най-старата сграда на килийно училище в Ботевградска община се намира в с. Боженица. То е на 20км северно от град Ботевград. Преписки върху църковни книги и спомени на възрастни хора от селото споменават, че там е имало учители много преди построяването на килийното училище.

Боженишки Урвич

През 2023г., след 35 годишно прекъсване, експертите от Научния отдел на музея възстановиха археологическите проучвания на Античната и Средновековна крепост ”Боженишки урвич” край с. Боженица, община Ботевград.

Запазете обиколко на музея и беседа, а може да се качите и на часовниковата кула!