На 5 юни гости в Исторически Музей – Ботевград бяха учениците от ПГТМ “Христо Ботев”, гр. Ботевград. Като част от проекта на МОН “Културните и научните институции като образователна среда”, една от дейностите се реализира с посещение в музея.

📜🇧🇬Директорът на музея, г-жа Рени Петрова, изнесе прекрасна образователна беседа и запозна учениците с историята на ботевградския край, а те от своя страна, показаха познания, свързани с българските традиции и обичаи.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *